Зміст

Переднє слово

Розділ перший. Сутність і призначення філософії
1.1. Чи потрібна філософія?
1.1.1. Філософія під підозрою
1.1.2. Життєвий грунт і життєве призначення філософії
1.2. Філософія як проблема для самої себе
1.2.1. Як можлива філософія?
1.2.2. Чи є філософія наукою? Чи повинна філософія бути наукою?
1.2.3. Соціально-культурне призначення філософії
1.3. Єдність і багатоманітність форм і способів буття філософії
1.3.1. Виникнення філософії
1.3.2. Способи й форми буття філософи

Розділ другий. Людина і світ
2.1. Багатовимірність відношення «людина- світ»
2.1.1. Світ
2.1.2. Ставлення до світу
2.2. Світогляд
2.2.1. Світогляд і його структура
2.2.2. Типи світогляду

Розділ третій. Граничні засади буття людини у світі
3.1. Буття
3.2. Простір і час
3.3. Рух і розвиток
3.4. Людина як космічний феномен

Розділ четвертий. Проблемність людського буття
4.1. Людина як проблема проблем
4.2. Протиріччя буття та небуття — вихідна проблемна ситуашя для людини
4.3. Буття людини як буття можливості
4.4. Єдність і багатоманітність людського буття й проблема його достотності

Розділ n ‘ятий. Духовні виміри людського буття
5.1. Вихідні питання
5.2. Свідомість
5.3. Цінності

Розділ шостий. Буття людини в суспільстві
6.1. Буття людини як співбуття. Суспільний характер людського буття
6.2. Індивідуальне та соціальне в людському бутті

Розділ сьомий. Людина в світі історії
7.1. Історичність людського буття
7.2. Історія як світ. Людський вимір історії
7.3. Проблема сенсу історії й сучасна соціальна стратегія

Розділ восьмий. Людина і світ природи
8.1. Природа як світ
8.2. Сучасна екологічна ситуація. Екологічна складова нового гуманізму .

Розділ дев ‘ятий. Людина і світ культури
9.1. Проблематичність вихідного поняття
9.2. Культура як світ
9.3. Становлення нового образу світу й людини в сучасній культурі

Заключне слово

Бібліографічні посилання